2012 m. kovo 11 d., sekmadienis

Squirrel years (Voverės metai)


Every human is unique, as unique in the way they passed through many incarnations...

  
Spring equinox begins Squirrels years... March 21, 2012 ...

Avesta calendar is associated with an ancient-year cycle of the planet Saturn, which defines the inner core of an individual each of us, separates from the mass of other people... Zoroastrian or ancient Aryan, the 32-year-old calendar is based on the cycles of Saturn...

The ancient Aryans gave great attention to the animals ... They believed that every person has a totem - the animal - which it is associated with supernatural ties ... According to Aryan, every human and animal has its own specific characteristics, both good and bad, and ... The ancient Aryans considered the guardians of their thirty-two animals in a given year sergstinčiai people born ... The fate of the person, character, ability and even the appearance of the human animal symbolizing the year of birth ...

In olden times (before the fourteenth century) New Year's Day were counted from the vernal equinox - March 21 New Year's celebration of January 1st, the day is artificially introduced at a later date. So Avestis horoscope signs it is changing on 21 March From one year to March 21 next year to 20 March…

According to the Avestan calendar, the 2012-th year will Squirrel... Just keep in mind that in the tradition of the Aryan doctrine year begins March 21 with the first sunrise after the vernal equinox…

Squirrel years: 1916 1948 1980 2012 2044 2076         белка с орехом, анимашка


The colors year - yellow-green ... Squirrels years symbol and strength of an object - a mirror... It is important to emphasize that the Squirrel was very effective in protecting the image of the squirrel...

Squirrels in everything revolves in a circle - as a turning circle of the same squirrel... The events of erratic, repetitive, it just goes back to his place. This year it is appropriate to seek a purpose in life, to not waste power for small pleasures... If one of these was torn for a long time to accept or reject the decision, the situation is repeated again and again suffer...

These challenges - conscience awakening year...

This Daenos years old ... Daena zoroastrian meant faith and conscience ... This corresponded to the deity of the inner world ... Spring Equinox Celebration - old prehistoric times for making the Aryan tradition. In ancient Persia in the spring equinox became an official religious holiday zoroastrian Achaemenid Empire ...

Characterized by a squirrel to discover new worlds and spaces - it is curious, agile, but also conservative ... pay to preserve the available results, which sometimes starts again and placed in a closed circle...

The worst thing that can happen in Squirrels - a routine ... Squirrel Circle - This is a problem this year, difficulties ...

People born in the Squirrel, is a lively, fast, flexible, able to cope with serious, adverse situations ... sober-minded, accumulating reserves, but only the necessary ... Their fickle mood ... However, they are the family is stable, serious, conservative ... They do not require help from others - everything is working out ... They tend to bond to one person at one point in their life, lack of innovation ... Most people-squirrel is a small body size, small facial features ... Their eyes are busy...

Antitotems squirrel - marten ... Their lives are chaotic, full of stupid and pointless behavior ... People, next antitotems - marten, is ample, slow ...
  белка с орехом, анимашка
Squirrels years to learn - exhale and inhale .. close your eyes and open his eyes .. dismantle and start to build ... run and take ... to forgive and give ... forgotten and expand their perspectives ...  35720991_1227475822_6SETADD (66x72, 1Kb)    Read here:     Vernal Equinox  

Voverės metai  белка с орехом, анимашка


Kiekvienas žmogus yra unikalus, kaip unikalus būdu, kuriuo jis  praėjo per daugelį inkarnacijų...

белка с орехом, анимашка 

Pavasario lygiadieniu prasideda Voverės metai ... 2012 m. kovo 21-ąją ...

Senovės arijai didelį dėmesį teikė gyvūnams... Jie tikėjo, kad kiekvienas žmogus turi savo totemą – gyvūną,- su kuriuo yra susijęs antgamtiniais ryšiais... Pagal arijus, kiekvienas žmogus, kaip ir gyvūnas, turi savo būdingus bruožus, tiek gerus, tiek ir blogus... Senovės arijai savo globėjais laikė trisdešimt du gyvūnus, saugojančius tam tikrais metais gimusius žmones... asmens likimas, charakteris, sugebėjimai ir net išvaizda priklauso nuo žmogaus gimimo metus simbolizuojančio gyvūno...

Šio ženklo metai: 1916 1948 1980 2012 2044 2076   белка с орехом, анимашка


Metų spalva - geltonai žalia ... Voverės metų simbolinis ir jėgos daiktas - veidrodis... Svarbu pabrėžti, kad Voverės metais apsaugai itin veiksmingas bus pats voverės atvaizdas...

Voverės metais viskas sukasi ratu, kaip rate sukasi pati voverė... Metų įvykiai permainingi, pasikartojantys, viskas tarsi grįžta į savo vietą. Šiais metais vertėtų ieškoti tikro gyvenimo tikslo, neeikvoti jėgų smulkioms užgaidoms... Jei žmogus šiais metais blaškosi, ilgai nepriima sprendimų ar juos atmeta, situacija vėl kartojasi ir vėl vargina...

Tai išbandymų, sąžinės prabudimo metai...

Tai Daenos metai...  Daena zoroastiečiams reiškė tikėjimą ir sąžinę... Ši dievybė atitiko žmogaus vidinį pasaulį... Pavasario lygiadienio šventimas – sena, priešistorinius laikus siekianti arijų tradicija. Senovės Persijoje pavasario lygiadienis tapo oficiali religinė zoroastriečių šventė Achemenidų imperijoje...

Voverei būdinga atrasti naujus pasaulius ir erdves -  ji smalsi, judri, bet kartu ir konservatyvi...  moka išsaugoti turimus rezultatus, dėl to kartais pradeda kartotis ir atsiduria uždarame rate...

Blogiausia, kas gali nutikti Voverės metais, – tai rutiniškumas - rutina... Voverė rate – tai šių metų problema, sunkumai...

Žmonės, gimę Voverės metais, yra gyvybingi, greiti, lankstūs, geba susitvarkyti su dideliais darbais, sudėtingomis situacijomis... blaiviai mąstantys, kaupiantys atsargas, tačiau tik būtinas...   Jų nuotaika permaininga...  Tačiau jie vertina šeimą, yra pastovūs, rimti, konservatyvūs...  Jie nereikalauja pagalbos iš kitų, - viską dirba patys... Jie linkę prisirišti prie vieno žmogaus, prie vienos vietos, jų gyvenime mažai naujovių... Dažniausiai žmonės-voverės yra smulkaus kūno sudėjimo, smulkių veido bruožų...  Jų akys judrios...

Voverės antitotemas - kiaunė... Jų gyvenimas chaotiškas, kupinas kvailų ir betikslių poelgių... Žmonės, sekantys antitotemu - kiaune,  yra stamboki, lėti ...

 белка с орехом, анимашка
Voverės metais mokykimės -  iškvėpti ir įkvėpti..  užsimerkti ir atsimerkti..  išardyti ir pradėti statyti ...  paleisti ir paimti...  atleisti ir padovanoti ...  užmiršti ir plėsti savo perspektyvas ...
35720991_1227475822_6SETADD (66x72, 1Kb)  Skaityti čia:   Pavasario lygiadienis 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą