2012 m. birželio 3 d., sekmadienis

Love and Communication Exam (Lunar Eclipse)


Love people and let them live their lives... We should not judge, and we not obliged be corrected...

 


efa7d8bb9193 (401x20, 3Kb)


Partial Lunar eclipse June 4, 2012, the maximum phase of which will come in 11:04:20 UMT at 15 º Sagittarius (Series 14 S)... This is Sagittarius - Gemini axis ...  The region of visibility will be the best in Asia, Australia, Pacific, South America...

 (142x109, 2Kb) Read here: “Solar and Lunar eclipses“Sun at inferior conjunction of  Venus in square to Mars...
 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)
Communication  ... Disappointment, frustration will be accompanied by emotional background of the period. This is a crisis, require estimates trip distance, reviewing past experiences, emotional landmarks, a style of interaction with other people...
 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)
But the general background of what is happening in front of everyone in varying degrees, raise the issue of inventory of internal and external values. Circumstances may require decisive action that will cause irritation, strengthen conflict. Ill-considered actions caused emotional state would lead to negative consequences...


As always, events are more affected by those with medium zoning card of the eclipse with a personal horoscope...


Another important theme - Love, which is the square of Venus and Mars, causing violent experiences... Threat to the relationship that is based solely on feelings, and if they do not have a deeper spiritual communication and mutual pulling the soul - they may collapse .... Prospects for new novels are unfavorable, until the threat of violence ...
 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)
This is a test of spiritual values ​​... Love and Communication between humans Exam ... Extend, think, do not make rash decisions - leave space in your soul Heaven's decision ..


Do not forget ... Love - God ...


"Many waters cannot quench love, Nor will rivers overflow it; If a man were to give all the riches of his house for love, It would be utterly despised."  Song of Solomon 8:7, Bibleefa7d8bb9193 (401x20, 3Kb) Meilės ir Bendravimo Egzaminas ( Mėnulio užtemimas)


  

Mylėkime žmones ir leiskime  jiems gyventi savo gyvenimą... Mes negalime teisti,  ir mes neprivalome  taisyti...

 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

Dalinis Mėnulio užtemimas 2012 m. birželio 4-ąją, maksimali fazė 11:04:20 UMT,  15 º Šaulio (Serija 14 S).. . Tai yra Šaulio - Dvynių ašis ... Matomumo sritis bus geriausias Azijoje, Australijoje, Ramiajame vandenyne, Pietų Amerikoje...

3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

Skaityti : “Saulės ir Mėnulio užtemimai“


 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

Saulė sujungime su Venera,  kvadrate su Marsu..
 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)
Bendravimas ...  Nusivylimas, emocionalaus nusivylimo periodo fonas. Tai yra krizė, reikalaujanti peržiūros, apžvelgiant praeities patyrimus, emocionalius orientyrus, stilių sąveikai  su kitais žmonėmis, su bendravimu...
 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)
Bet bendrame  fone, tai  vyksta kiekviename skirtinguose laipsniuose, tai vidaus ir išorinių verčių inventorizacijos svarstoma problema.. . Aplinkybės gali pareikalauti ryžtingų veiksmų, kurie sukels suerzinimą, sustiprins konfliktą...  Blogai apgalvoti  veiksmai  kels  emocionalų  susijaudinimą,  ves prie neigiamų pasekmių...
 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)
Kaip visada, įvykiai daugiau vyksta  tiems, kurių asmeninis horoskopas susietas su užtemimo laipsniais, užtemimo korta ...
 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)
Kita svarbi tema – Meilė...  kvadratas Veneros  ir Marso  kels audringą, net smurtinę  patirtį... Grėsme tų santykių, kurie yra pagrįsti tik jausmais, ir jei jie neturi gilesnių  dvasinių  ryšių bei abipusio traukimo sieloje, -  jie gali sugriūti...  Naujų romanų perspektyvos yra nepalankios,- tai ves iki nusivylimo, smurto grėsmės...
 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)
Tai dvasinių vertybių egzaminas ... Meilės ir bendravimo tarp žmonių egzaminas ... Susimąstykime, apgalvokime, nedarykime skubotų sprendimų – palikime vietos savo sieloje Dangaus sprendimui ...
 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)
Nepamirškime ...  Meilė – tai Dievas ...

 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

"Daugybė vandenų neužgesins meilės ir srovės nepaskandins jos. Jei žmogus duotų už meilę visus savo turtus, būtų visiškai paniekintas"  Giesmių giesmės  8,7 Biblija 
efa7d8bb9193 (401x20, 3Kb)


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą